De (S)participatiewinkel.

Geplaatst op: 12 april 2016, geschreven door: Joost Van Weerde - Categoriën:

13087774_1065694430175776_6404723560526086046_nKr8tig gaat in samenwerking met de Spar in Baexem, st’ Anna en Hoeve de Kaolder starten met een nieuw project. In de winkel gaan we 10 mensen opleiden naar een diploma MBO-1 detailhandel met als doel naar een baan.

De mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een kans en de mogelijkheid om aan hun toekomst te werken en zo de kans op een baan te vergroten.

Het is een unieke samenwerking om de leefbaarheid in Baexem te vergroten.

 

Het doel van dit plan is tweeledig.

Allereerst gaat het erom om deze mensen door middel van het bieden van werkervaring en opleiding in een traject te zetten dat moet leiden tot betaalde banen en dus tot versterking van het arbeidsvermogen in de regionale- en ook Nederlandse samenleving.

Voor de mensen die het betreft snijdt het mes aan diverse kanten: de ervaring leert dat door deze aanpak het zelfrespect en het vertrouwen in eigen kracht en vermogen aanzienlijk toeneemt. De mensen worden meer zichtbaar in hun bijdrage aan het versterken van de gemeenschap en dit leidt tot een grotere acceptatie en tot respect voor hun rol en positie. Essentieel in de realisatie hiervan en dus van het succes van deze formule is een bekwame begeleiding van de mensen op en rondom de werkvloer.

Het tweede doel is het vergroten van de levensvatbaarheid van de Spar in Baexem. Dit is belangrijk, niet alleen voor de Spar als bedrijf, maar zeker ook voor de leefbaarheid en kwaliteit van leven in Baexem.

Door de verregaande en nog steeds verdergaande verschraling van het winkelaanbod op het platteland, en zo ook in Baexem, komen de dagelijkse boodschappen, het postkantoor, de stomerij, geldservice, kopieerservice etc. steeds minder binnen handbereik. Spar Baexem biedt al deze zaken en het bieden van al deze services is ook nadrukkelijk onderdeel van de visie en missie van Spar. Hier past ook de bezorgservice van boodschappen bij. Dit is, zeker voor mensen die moeilijk naar de winkel kunnen komen, een belangrijke functie.

Spar Baexem is verbonden met het dorp en streeft het ook na om die verbinding sterker te maken door betrokken te zijn, gemak te bieden en slagvaardig en professioneel te opereren. Het zijn tevens de kernwaarden van de marktstrategie van Spar.

KR8TIG © Copyright 2021 - Privacy verklaring
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen