Corona Virus

Geplaatst op: 19 maart 2020, geschreven door: Joost Van Weerde - Categoriën:

Geachte heer/mevrouw, 

Heden ochtend, donderdag 19 maart, heeft Kr8tig nieuwe besluiten genomen t.a.v. haar diensten in relatie tot het Coronavirus. Vanaf vrijdag 20 maart zal Kr8tig haar dagbestedingactiviteiten in Weert sluiten, dit tot 6 april a.s. Dat betekend dat alle diensten voor cliënten, deelnemers maar ook klanten niet meer toegankelijk zijn. Daar Kr8tig een zorgplicht en zorgverantwoordelijkheid heeft t.a.v. haar cliënten en deelnemers zullen de volgende diensten geboden blijven worden.

– Het kantoor van Kr8tig Weert zal van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 bemand zijn door personeel, voor cliënten en 
deelnemers die vanuit persoonlijke beweegredenen behoefte hebben aan contact in de vorm van een luisterend oor, begeleiding of
advies;
– Alle cliënten en deelnemers worden wekelijks door hun (werk)begeleider benaderd, dit om een spreekwoordelijke vinger aan de
pols te houden en te monitoren hoe met de fysieke en mentale gesteld van de cliënten en deelnemers van Kr8tig gesteld is;
– De ambulante begeleiding van cliënten van Kr8tig wordt in aangepaste vorm gecontinueerd, d.w.z. middels andere 
contactgelegenheden waarbij het fysieke huisbezoek wordt uitgesloten dan wel geminimaliseerd tot het hoogst noodzakelijke; 

Voor alle hierboven genoemde punten geld dat dit conform de geldende maatregelen van het RIVM zal geschieden, en waarin we de gezondheid van eenieder als prioriteit hebben. 

Mochten er wijzigingen volgen op het hierboven benoemde zullen we u daar zo snel als mogelijk over informeren. 

Bij vragen kunt u zich richten tot:

Jim van Erve
Locatiemanager Kr8tig Weert 
Parallelweg 168/169
6001 HM WEERT 

Tel.: 0646745685
Email: jim@kr8tig.nl
www.kr8tig.nl

KR8TIG © Copyright 2021 - Privacy verklaring
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen