Kr8tig B.V. is opgericht in januari 2017.

Het is de voortzetting van een VOF die haar werkzaamheden begon in November 2014.

De geschiedenis van Kr8tig gaat terug naar 2004 toen Joost van Weerde en zijn vrouw Chantal, beide voorheen werkzaam als casemanager respectievelijk begeleidster bij Stichting Daelzicht, startten met “De Loods”.

“De Loods” was een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van leerwerkervaringsplaatsen en opleidingen beter toegerust maakte om de stap naar de arbeids(markt) weer te zetten, althans dit was het hoofdmenu van “De Loods”. De filosofie hierachter was om mensen in een aangename omgeving door het aanbieden van vakopleidingen (weer) te laten wennen aan de attitude, instelling en verantwoordelijkheden die werk in een normale situatie vereist.

De formule, de aanpak en het succes van “De Loods” was zichtbaar en duidelijk, zozeer zelfs dat Mensana in 2013 “De Loods” kocht. het ondernemerschap bleef knagen en Joost wilde toch zelfstandigheid.

Kr8tig was geboren en feitelijk werd de formule van “De Loods” weer opgepakt. Er werd een pand gehuurd aan de Sportparklaan in Heel waar gewerkt ging worden met en aan fietsen, in samenwerking met het centrum fietsdiefstal. Ook werden functies als jobcoaching en casemanagement toegevoegd.

“De Loods” en Kr8tig geven antwoord op de noodzaak in de Nederlandse samenleving om iedereen die dat kan naar vermogen mee te laten werken aan het op niveau houden van ons welvaartspeil. De toenemende vergrijzing en het daardoor minder worden van ons arbeidspotentieel, de beroepsbevolking, voeden deze noodzaak. Er is een grote behoefte aan vakmensen en in het komende decennium zal deze behoefte verder toenemen.  Omdat het onderwijs in de afgelopen 20 jaar steeds meer algemeen vormend van aard is geworden is het aanbod van vakmensen op de arbeidsmarkt tot op een kritisch niveau gedaald.

 

 

 

KR8TIG © Copyright 2021 - Privacy verklaring
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen