Opleidingen en cursussen.

Voor mensen die bij reguliere scholen het programma niet kunnen volgen, zoals vroegtijdig schoolverlaters, thuiszitters en migranten, biedt Kr8tig de mogelijkheid om toch een landelijk erkend diploma of certificaat te  behalen. Kr8tig wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen bieden. Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren. Die kans zal in veel gevallen de eerste blijken. Speciaal voor deze groep probeert Kr8tig een brug te slaan naar werk. Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen er een gericht maatwerktraject en/of een beroepsopleiding met gelijkwaardigheid en onderling respect als uitgangspunten om nadien Kr8tig-er in de maatschappij terug te kunnen keren. Sinds oktober 2017 zijn alle leerwerk-activiteiten bij elkaar gebracht op de locatie Weert. Hier kunnen deelnemers zich ontwikkelen en dagbesteding genieten op het gebied van horeca, bakkerij, ICT, zorg, autotechniek, fietstechniek, houtbewerking, metaalbewerking en het verrichten van kleine klussen. Ook ons opleidingsaanbod zijn we verder aan het ontwikkelen, zodat dit goed aansluit aan de wensen en behoeften van onze huidige en toekomstige deelnemers. Alle opleidingen en cursussen worden gegeven door erkende leraren en ervaren werkmeesters, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne lesmethoden.

Naast dit cursusaanbod willen we voor de eerder genoemde doelgroep opleidingen MBO 1+2 gaan aanbieden, binnen de reeds genoemde vakgebieden.

 • horeca (keuken en restaurant)
 • bakkerij
 • metaalbewerking
 • autotechniek
 • fietstechniek
 • detailhandel

MBO-opleidingen

 1. MBO 1 of Entreeopleiding De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.
 2. MBO 2 of basisberoepsopleiding De basisberoepsopleiding bereidt leerlingen voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Wat ga je ervoor doen?

Je volgt theorie- en praktijklessen. Zo ontwikkel je praktische vaardigheden in je werkomgeving. Naast de praktische leervakken is er aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook voor rekenen, LB (Loopbaan en Burgerschap) en een keuzevak (vaak solliciteren). Daarnaast ga je een portfolio samenstellen waaruit blijkt welke vaardigheden en kennis jij je tijdens de opleiding eigen hebt gemaakt.

Alle cursussen en opleidingen maken het portfolio van de mensen completer en geeft ze een snellere toegang tot de arbeidsmarkt.

De bestaande cursussen en opleidingen zijn voor jongeren vaak onvoldoende toegankelijk gebleken. De officiële diploma’s zijn hierdoor nauwelijks bereikbaar binnen een redelijke opleidingstijd. De jongeren leren moeilijk, zijn vooral visueel ingesteld en missen vooralsnog de nodige ‘werkervaring’. Daarom hebben ze behoefte aan een methode die op henzelf is afgestemd.

Kr8tig biedt een op maat gesneden oplossing die bestaat uit:

 • Aantrekkelijke instructieboeken in kleurendruk.
 • Afgeschermde internettoegang voor cursisten.
 • Digitale handboeken, optioneel met voorleesfunctie!
 • Begeleiding in kleine groepjes.

Zijn er vragen, onduidelijkheden of wil je overgaan tot aanmelding, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op.

Jim van Erve
06-46745685
Inline afbeelding 2
KR8TIG © Copyright 2021 - Privacy verklaring
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen