KR8TIG

Kr8tig wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen bieden. Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren. Die kans zal in veel gevallen de eerste blijken.

In de opzet wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van ieder persoon. Vaak leidt dit tot mooie carrière, maar helaas is dat niet altijd het geval.

Speciaal voor deze groep probeert Kr8tig een brug te slaan naar werk. Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen er een gericht maatwerktraject en/of een beroepsopleiding met gelijkwaardigheid en onderling respect als uitgangspunten om nadien KR8TIG-er in de maatschappij terug te kunnen keren.

 

KR8TIG © Copyright 2017
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen