CORONA VIRUS.

Beste relatie.
 
Heden ochtend, maandag 23 maart, heeft Kr8tig nieuwe besluiten genomen t.a.v. haar diensten in relatie tot het Coronavirus.
Vanaf maandag 23 maart zal Kr8tig ook haar dagbestedingsactiviteiten in Sittard en Herkenbosch sluiten, dit tot 6 april a.s. Dit betekent dat alle diensten voor cliënten, deelnemers maar ook klanten niet meer toegankelijk zijn. 
Daar Kr8tig een zorgplicht en zorgverantwoordelijkheid heeft t.a.v. haar cliënten en deelnemers zullen de volgende diensten geboden blijven worden:
 
– Het kantoor van Kr8tig Weert zal van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur  bemand zijn door personeel, voor cliënten en deelnemers die vanuit persoonlijke beweegredenen behoefte hebben aan contact in de vorm van een luisterend oor, begeleiding of advies;
– Locatie het Goed in Sittard zal elke maandagochtend geopend zijn van 10.30 tot 12.30 uur, dit om deelnemers op te vangen met vragen; 
– Locatie het Haldert in Herkenbosch is elke woensdagochtend geopend van 9.00 tot 12.00 uur, dit om deelnemers op te vangen met vragen;
– Alle cliënten en deelnemers worden wekelijks door hun (werk)begeleider benaderd, dit om een spreekwoordelijke vinger aan de
  pols te houden en te monitoren hoe met de fysieke en mentale gesteld van de cliënten en deelnemers van Kr8tig gesteld is;
– De ambulante begeleiding van cliënten van Kr8tig wordt in aangepaste vorm gecontinueerd, d.w.z. middels andere 
  contactgelegenheden waarbij het fysieke huisbezoek wordt uitgesloten dan wel geminimaliseerd tot het hoogst noodzakelijke.
 
Voor alle hierboven genoemde punten geld dat dit conform de geldende maatregelen van het RIVM zal geschieden, en waarin we de gezondheid van eenieder als prioriteit hebben. 
 
Mochten er wijzigingen volgen op het hierboven benoemde zullen we u daar zo snel als mogelijk over informeren. 
 
Bij vragen kunt u zich richten tot ondergetekende,

Jim van Erve
Locatiemanager Kr8tig Weert
Parallelweg 168/169
6001 HM WEERT

Tel.: 0646745685
Email: jim@kr8tig.nl
www.kr8tig.nl

Joost van Weerde, joost@kr8tig.nl, Tel. 0616443768

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom en buiten

KR8TIG

Uitgangspunt

Kr8tig wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen bieden. Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren. In de opzet wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van ieder persoon. Kr8tig probeert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een brug te slaan naar werk. Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen er een gericht maatwerktraject en/of een beroepsopleiding met gelijkwaardigheid en onderling respect als uitgangspunten om nadien krachtiger in de maatschappij terug te kunnen keren.

Bedrijfsactiviteiten en diensten

Kr8tig richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het bieden van casemanagement, coaching en advies. De organisatie ondersteunt hen in het opbouwen van zelfrespect en het vergroten van hun toekomstperspectief. De organisatie zet niet primair in op dagbesteding (biedt dit wel overigens) maar koerst vooral op het bieden van kansen om mensen te laten ontdekken waar hun passie ligt. Na het ontdekken van hun passie kunnen mensen hun competenties gericht vergroten. Hierdoor stijgen de kansen op een passende baan aanzienlijk en, belangrijker nog, kunnen mensen trots zijn op datgene waartoe zij in staat zijn en wat zij te bieden hebben. Kr8tig ondersteunt jongeren door hen op te leiden en professioneel te begeleiden, ook in de thuissituatie als die erom vraagt. De organisatie biedt beroepsopleidingen tot ICT-medewerker, horecaassistent, bakker, fietsenmaker, smid, metaalbewerker, timmerman, horecamedewerker, groenverzorger en klusser. Naast het ontwikkelen van vaardigheden in deze beroepssectoren biedt Kr8tig ook het theoretisch gedeelte aan, waardoor mensen met een erkend diploma (MBO 1 of MBO 2) verder kunnen. Er is ook een cursusaanbod op het gebied van VCA, Sociale Hygiëne en Omgaan met geld.

KR8TIG © Copyright 2020 - Privacy verklaring
Development: Razend - Design: Jos Winkelmolen