Visie

Kr8tig richt zich op mensen die (tijdelijk) de regie over hun eigen leven kwijt zijn. Kr8tig werkt vanuit de vraag van de cliënt en heeft oog voor zijn/haar leefwereld. Kr8tig werkt op basis van wederzijds vertrouwen. De eigen kracht van de cliënt staat centraal. Samen met de opdrachtgevers en verwijzers stemmen we af op de wensen van de cliënt. Door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt en te werken vanuit persoonlijke doelen, probeert Kr8tig maximale participatie naar vermogen te realiseren. Het vergroten van zelfredzaamheid is het grootste doel. Vanuit passie en bevlogenheid, in passende ontwikkel settingen, brengt Kr8tig via maatwerk de cliënt verder in hun leven.

Missie

Geïnspireerd door het unieke van ieder mens levert Kr8tig een bijdrage aan de maatschappelijke opdracht om de potentie van elk individu optimaal in te zetten. Kwaliteit van leven voor ieder persoon staat bij Kr8tig hoog in het vaandel, ook in het belang van de samenleving als geheel. Kr8tig werkt met hart en ziel om mensen (weer) in hun kracht te zetten, om ze volwaardig deel te kunnen laten uitmaken van de samenleving en daar trots op te zijn.