Dagbesteding

Kr8tig biedt een breed scala aan dagbestedingsmogelijkheden aan. Een drietal locaties die allen hun eigen, unieke omgeving kennen, waarin het spreekwoordelijke “Goud” van Kr8tig, namelijk de sfeer, overal voelbaar is. De dagbesteding kan zowel ontwikkelingsgericht als arbeidsmatig zijn.

Verder liggen er legio mogelijkheden om maatwerktrajecten te arrangeren, zoals participatietrajecten, school vervangende trajecten, opleidingstrajecten etc. Op iedere afdeling van Kr8tig zijn begeleiders werkzaam die zowel vakinhoudelijke als agogische kennis van zaken hebben en de deelnemers meenemen in het groepsproces en daarbinnen in hun eigen ontwikkelingsproces.

Binnen dit ontwikkelingsproces staan de persoonlijke doelen van de deelnemer centraal. Deze doelen worden vooraf samen vastgesteld en verwerkt in een persoonlijk ontwikkelingsplan en periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Op deze wijze leren de deelnemers in een veilige omgeving diverse vaardigheden, welke een bijdrage leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Denk hierbij aan werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en vakinhoudelijke vaardigheden.

Kr8tig dagbesteding kenmerkt zich door:
  • Een sfeervolle veilige omgeving
  • Variëteit in het aanbod
  • Maatwerk
  • Voor iedere doelgroep
  • Aandacht voor het individu
  • Denken in kansen
  • Creatief
local_phone