Opleidingen

Maatwerktrajecten ten aanzien van onderwijs

Kr8tig biedt naast de reguliere dagbesteding en ambulante begeleiding ook maatwerktrajecten. Zo bestaat er de mogelijkheid om binnen Kr8tig een MBO 1 of MBO 2 praktijkopleiding te doorlopen en wordt een traject aangeboden voor jongeren die (tijdelijk) geen onderwijs kunnen volgen.

MBO niveau 1 & 2 praktijkgericht onderwijs

Deze mogelijkheid wordt geboden aan deelnemers die een te grote afstand van het reguliere onderwijs hebben om dit succesvol te doorlopen. De grondslag van deze onderwijsafstand is bij ieder individu verschillend, vandaar ook dat het opleidingstraject binnen Kr8tig een maatwerkvoorziening is, waarbinnen voor ieder individu maatwerk geleverd wordt. Met name voor jongeren (16 tot 30 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt of regulier onderwijs is de opleiding een belangrijke stimulans om door te groeien richting (betaald/gesubsidieerd/aangepast/vrijwilligers) werk of (vervolg)onderwijs. Het geeft een enorme boost in zelfrespect en eigenwaarde. Bovendien past het “op de arbeidsmarkt brengen van gemotiveerde en gediplomeerde krachten” helemaal in het overheidsbeleid om alle beschikbaar arbeidspotentieel te kunnen inzetten op die markt.

(tijdelijk) Schooluitval

Kr8tig kan op diverse wijzen mogelijkheden bieden waar het gaat om leerlingen van het Middelbaar Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dit geldt voor leerlingen die (tijdelijk) vastlopen in het huidige onderwijssysteem, maar wel vanuit de leerplichtwet de verplichting t.a.v. onderwijs hebben. Kr8tig kan een alternatief programma bieden met een maatwerktraject t.a.v. (praktijk)onderwijs, door binnen de arbeidsmatige/ontwikkelingsgerichte dagbesteding school- en stageplaatsen te bieden. De disciplines die Kr8tig hierin biedt worden ingezet als middel om toekomstgerichte- en persoonlijke doelen te bereiken. Ook daar waar externe stage een onhaalbare kaart lijkt, kan Kr8tig voorzien in stagemogelijkheden. De kleinschaligheid alsook de gerichte begeleiding bieden wellicht meer rust en stabiliteit dan bij reguliere stagebieders.

Kr8tig onderwijs kenmerkt zich door:
  • Een opleidingstraject welk een hulpmiddel is, dat ondersteuning biedt op de weg naar gerespecteerd burgerschap en participatie
  • Het faciliteert in de wens van het individu om via een opleiding stappen te maken in erkenning, respect en (betaald/gesubsidieerd/aangepast/vrijwilligers) werk of (vervolg)onderwijs
  • Het heeft een structureel en duurzaam effect op zowel de kwaliteit van leven van de deelnemer alsook voor de kwaliteit en werkcapaciteit van de Nederlandse en regionale samenleving
  • Het heeft betrekking op alle aspecten van het leven, daar wanneer men zich gewaardeerd voelt en een zinvolle daginvulling heeft, dit alle levensaspecten positief beïnvloedt en uiteindelijk ook financieel voor de samenleving rendeert
local_phone